Vrh A

Datum narození: 5. 3. 2024
Matka: Isabella Sofie – Schokolade BT  R.Č. 20230312- AMD – 18

Otec: Lucius – Blau/Superschecke 99% R.Č. 20230414-OSF-7

Sameček Alex Blau/Strakschecke do 50%, SCHT, ST                                                                                                         R.Č. 20240305-QDE-1 závazná rezervace( Petra V.)

Sameček Alvin Superschecke 100% SCHT                                                                                                                    R.Č. 20240305-QDE-2 závazná rezervace( Petra V.)

Sameček Agi Agouti/SCHT, BT, ST                                                                                                                                R.Č. 20240305-QDE-4 závazná rezervace( Klara V.)

Sameček Albus Agouti/Superschecke 95%  SCHT, BT, ST                                                                                               R.Č. 20240305-QDE-5 závazná rezervace( Klára V.)

Samička Alexandra Superschecke 100% SCHT                                                                                                              R.Č. 20240305-QDE-3 závazná rezervace( Gréta N.)

Samička Annie Blau SCHT, ST                                                                                                                                          R.Č. 20240305-QDE-6 volná